Mgr. Natália Čavojcová - klinický psycholog a psychoterapeut

Psychoterapeutický směr s kterým pracuji se jmenuje hlubinný, jinými slovy dynamický. V praxi to znamená, že při práci vycházím z moderních psychoanalytických teorií s důrazem na mezilidské vztahy. Osobní a rodinná historie klienta je pro mě stejně důležitá, jako jeho aktuální prožitky a potíže.

Protože psychoterapeutická léčba není vhodná pro každého klienta, je nutné absolvovat vstupní pohovor (délka 50 min), na základě kterého se stanoví společné cíle a podmínky léčby. Psychoterapie není pasivním procesem, mým cílem je vést klienty k efektivnějšímu využití vlastních schopností.


V čem Vám může psychoterapie pomoci?

Pomůže Vám lépe si porozumět a akceptovat svoje vlastnosti a potřeby. Můžete získat nový pohled na Vaše vztahy a fungování v nich. Pomůže Vám dosáhnout lepší psychické odolnosti a spokojenosti. Získáte pocit, že svůj život držíte pevněji v rukou. Psychoterapie je cestou osobnostního růstu.


Pro koho je psychoterapie vhodná?

  • Pro ty, kteří mají pocit nespokojenosti se svým životem, se vztahy, s konflikty v rodině, partnerství, na pracovišti.
  • Pro lidi v těžkých životních situacích, pro ty, kteří prožili trauma, ztrátu a pod.
  • Pro lidi s neurotickými poruchami, depresemi a závislostmi.
  • Pro ty, kteří se zajímají o vlastní růst.


Co nabízím?

1) Individuální psychoterapii (trvání jednoho sezení 50 minut)

Struktura sezení: klient – psycholog

2) Párovou psychoterapii (trvání jednoho sezení 50 minut)
Struktura sezení: manželský/partnerský pár - psycholog

3) Skupinovou psychoterapii (trvání jednoho sezení 90 minut)
Struktura sezení: skupina klientů – dva psychologové

Skupinová psychoterapie je specifický druh psychoterapie, který probíhá v malé skupině klientů pod vedením dvou terapeutů. Délka jednoho setkání je 90 minut, ve frekvenci jednou týdně (po práci, ve večerních hodinách). Skupina je polootevřená (lze přijímat nové členy, ne však příliš často a jenom se souhlasem celé skupiny) a dlouhodobá, tj. není ohraničena určitým počtem sezení. Můžete do ní chodit měsíce i roky – dle Vašeho rozhodnutí a potřeb. Skupina je vedena 2 zkušenými psycholožkami s psychoterapeutickou praxí.


Pro koho je skupinová psychoterapie určená:

Psychoterapeutická skupina bývá užitečná, zejména když vaše vztahy nejsou uspokojivé, často v nich prožíváte zklamání a frustraci. Když se cítíte osaměle a nedaří se Vám navazovat kontakty. Když trpíte depresí nebo úzkostnými poruchami. Účast ve skupině Vám poskytne možnost nahlédnou na sebe očima druhých lidí. Poznáte nové přátelé a prožijete si pocit sounáležitosti.


Pro koho není skupinová psychoterapie určená:

  • Pro lidi s akutní psychózou (schizofrenie, bipolární porucha, trvalá porucha s bludy)
  • Pro lidi se závislostí (např. na alkoholu, drogách)
  • Pro lidi s poruchou osobnost

Před zařazením do skupiny je nutné absolvovat vstupní pohovor (délka cca 50 min).

www.psychologpraha.cz