Mgr. Natália Čavojcová - klinický psycholog a psychoterapeut

Psychodiagnostickým vyšetřením lze odhalit duševní onemocnění, ale také popsat osobnostní rysy a inteligenční potenciál klienta (jeho silné a slabší stránky).


Co nabízím?

  • Psychologické vyšetření osobnosti: napoví víc o charakteristických rysech vaší osobnosti, o fungování v zátěžových situacích a v mezilidských vztazích. Pomůže identifikovat psychické poruchy (deprese, schizofrenie apod.) a doporučit další postup pomoci / léčby.

  • Psychologické vyšetření inteligence: pomůže Vám získat realističtější pohled na vaše aktuální schopnosti. Vhodné pro ty, kteří se rozhodují pro další směrování své kariéry. Užitečný nástroj pro výběr střední a vysoké školy.

  • Psychologické vyšetření poškození paměti, pozornosti apod.: vhodné po úrazech, při neurologických potížích. Na základě vyšetření je možné určit míru postižení a stanovit vhodnou formu rehabilitace.

  • Vyšetření školní zralosti: před zahájením povinné školní docházky posoudí zralost dítěte a jeho schopnost osvojit si školní dovednosti.

www.psychologpraha.cz