Mgr. Natália Čavojcová - klinický psycholog a psychoterapeut

Psychodiagnostickým vyšetřením lze odhalit duševní onemocnění, ale také popsat osobnostní rysy a inteligenční potenciál klienta. V naší ordinaci neprovádíme psychologická vyšetření na vlastní žádost pacienta, pouze z indikace klinického psychologa nebo lékaře.


Co nabízíme?

  • Komplexní psychologické vyšetření: Pomůže identifikovat psychické poruchy a doporučit další postup pomoci / léčby.

  • Cílené psychologické vyšetření: Cílí na konkrétní obtíže pacienta (např. s pamětí, s pozorností,s emoční nestabilitou)

www.psychologpraha.cz